Posts Tagged ‘dalam bahasa malangan’

Bahasa Malangan : Rego Bensin Mudun

Posted by: husnun on November 6, 2008

BAHASA MALANGAN

Posted by: husnun on Oktober 11, 2008